la 09. lokak. | Vahva Minä

Tunnevoima

Kurssi on sukellus omaan tunnemaailmaan ja tunteisiin liittyviin toimintamalleihin.
Tunnevoima

Aika ja paikka

09. lokak. klo 11.00 – 18.00
Vahva Minä, Vuohikuja 10 B alakerta, 01480 Vantaa, Finland

Lisätietoja tapahtumasta

Meillä kaikilla on perustunteiden lisäksi valtava määrä erilaisia tunteita ja niiden kerrostumia. Tunteet ovat viestejä omista kokemuksista, asenteista, suhtautumisesta ja itsen suhteesta muihin ihmisiin. Tunnevoima on suuri voima ja siksi tärkeä tutustumisen kohde. Tunnevoimaa voi tietoisesti hyödyntää. Tunteiden tunnistaminen itsessä vapauttaa energiaa. Tunnelukkojen purkautuessa energiaa vapautuu muuhun käyttöön. Tunteiden tunteminen on turvallista.

Kurssilla meditoidaan ja tehdään paljon harjoituksia sekä itsenäisesti, että ryhmässä. Kurssi on pienryhmä, jossa on maksimissaan 6 osanottajaa. Jokainen voi olla ryhmäosioissa ja keskusteluissa  mukana valitsemallaan tavalla. Tälle kurssipäivälle on mahdollista yhdessä sopia jatkoa ryhmän toiveiden mukaisesti.

Hinta 140 €

Share This Event