top of page

Yhdessä tehden

Valonpisara kurssit energiahoito kanavointi ajanvaraus Valonpisara.fi
syd%25C3%25A4meni%2520olemusvoima%2520an
P%C3%A4iv%C3%A4ns%C3%A4de%20ja%20Mets%C3

Terveys ja hyvinvointi on kehon, mielen ja hengen harmoniaa. Voimme omilla ajatuksillamme ja toiminnallamme ohjata itseämme kohti tasapainoa, eheyttä ja terveyttä. Oman henkisen potentiaalin ja tietoisuuden avaaminen tuo elämään syvyyttä, lisää itsetuntemusta ja ymmärrystä.

Intuition vahvistaminen ja energialukutaitojen kehittäminen on mahdollista mm. energiahoitojen ja kurssien avulla sekä taitoja jatkuvasti käyttäen. Meditointi on oiva tapa vahvistaa yhteyttä itseen ja kuulla oman intuition ääni. Energiahoito tasapainottaa ja vahvistaa. Jokainen energiahoito tapahtuu energiaa ja viestejä kanavoiden.

Valonpisara.fi :n palveluihin kuuluvat energiahoito, suullinen ja kirjallinen hoito, ohjattu meditointi sekä henkisten kykyjen avautumista mahdollistavat kurssit. Kurssit toteutetaan ryhmäkursseina, yksityisopetuksena tai näiden yhdistelmänä.

Valonpisara.fi Valonpisara kurssit energiahoito kanavointi ajanvaraus
Energia Valonpisara.fi Vantaa Energiahoito Kurssit Meditointi Vantaa Uusimaa
Energiahoito kurssit Valonpisara
Intuitio

Intuitio voi olla tietoisemmin läsnä elämässäsi. Intuition kautta ammennat kokemaasi, oppimaasi, sellaistakin mitä et aktiivisesti muista. Intuitio käyttää niin tiedostuvaa kuin tiedostumatonta informaatiota. Voit tietoisesti kehittää intuitiotasi ja avautua laajemmalle määrälle informaatiota, niin itsestäsi kuin muista. Itsensä tunteminen on avain intuitionkin käytössä. Itseen kannattaa sukeltaa, välillä syvällekin!

Kurssit

Kursseja on mm. intuition kehittämiseen, energian välittämiseen, kanavointiin, meditointiin, intuitiiviseen parantamiseen.

Lue lisää...

Yksityisopetus
Energia

 

Kaikki on energiaa, joko kevyemmässä tai tiiviimmässä muodossa. Energiat vaikuttavat kaikkeen toimintaamme ja olemiseemme. Matalavärähteinen, raskas energia saa olemuksen tuntumaan painavammalta ja korkeavärähteinen energia taasen saa olemuksen tuntumaan keveämmältä. Hoidoissa kohotetaan korkeavärähteisen energian osuutta. 

Intuitiivinen energiahoito ja kanavointi

Jokainen energiahoitotapahtuma on yksilöllinen. Ihmisen oma olemus osaa luonnostaan hakeutua tasapainoon. Energiahoito tukee tätä tasapainottumista. Kohtaamisiin tarvitaan aina jokaisen oma, yksilöllinen panos. Vain itse voi sallia oman elämänsä muutoksen, vain itse voi omalla ajatuksillaan ja toiminnallaan saada aikaan pysyviä muutoksia. Energiahoitaja välittää eli kanavoi energiaa ja sanallisia viestejä.

Hoitoa voi käyttää hyvin monenlaisiin oireisiin ja vaivoihin, esim. rentoutumiseen ja mielen tasapainottumiseen.

Lue lisää palveluista...

Valonpisara Ajanvaraus Anni mobiilisovel
  • Kaikki ympärillämme on energiaa eri muodoissa, osa tiivimmässä ja osa vähemmän tiiviissä muodossa. 
  • Kaikella on oma värähtelytaajuutensa, joka on mahdollista aistia. 
  • Ihminen tunnistaa energioita, osaa lukea niitä luonnostaan ja voi edelleen kehittää energian lukemisen taitoa.

Hoitojen ja kanavointien hinnat (alv 24%.)

30 min     45 €

45 min     60 €

60 min     70 €

90 min     90 €

  • ​​Energiamaailma on luonnollinen maailma ja varsin kiehtova tutkimuskohde!

Kanavointi/konsultaatio 

Kanavoinnin aikana:

  • hoitaja ilmentää energiaa sanallisin keinoin  

  • välittyy universaaleja viestejä

  • vastaanotetaan opastusta, iloa ja apua

Kanavointi voi tuoda lohtua, uskoa, rohkaisua. Kanavointi tukee eheytymistä ja ohjaa parantumiseen, joka on luonnolliseen tasapainoon hakeutumista. Kanavoinnin aikana esiin nousee hoidettavan kannalta ajankohtaisia teemoja, joihin saadaan opastusta ja joskus hyvin käytännöllisiäkin ohjeita. Vastaanotettu opastus tarjoaa vastauksia ja vahvistusta sekä rohkeutta toimia itsestä käsin, omaa intuitiotaan kuunnellen. Toisinaan tulee opastusta lähestyä elämässä pinnalla olevia asioita toisesta tulokulmasta ja hakea näin perspektiiviä. 

Kanavointiin voi valmistautua miettimällä asioita, joihin kaipaisi opastusta ja rohkaisua. Myös kanavoinnin aikana välittyy energiaa, joka voi tuntua fyysisesti kehossa ja saattaa nostattaa tunteita pintaan. Useimmiten kanavointi vastaanotetaan istuen kasvokkain hoitajan kanssa.

bottom of page