Yhteistyö henkiset palvelut 

 Valonpisara.fi

Hoidot ja kanavoinnit voit varata:

Annilta Valonpisaran kautta www.valonpisara.fi,

anna-riina@valonpisara.fi, p. 045 237 0277

 • Kaikki ympärillämme on energiaa eri muodoissa, osa tiivimmässä ja osa vähemmän tiiviissä muodossa. 
 • Kaikella on oma värähtelytaajuutensa, joka on mahdollista aistia. 
 • Ihminen tunnistaa energioita, osaa lukea niitä luonnostaan ja voi edelleen kehittää energian lukemisen taitoa.

Intuitiivinen energiahoitaminen

Hoidon aikana:

 • tasapainotetaan hoidettavan energioita

 • vastaanotetaan universaalia energiaa ja viisautta

 • intuitio ohjaa hoitajaa välittämään energiaa juuri oikealla tavalla

 • hoidettava vastaanottaa hoidon rentoutuneesta ja läsnäolevasta tilasta käsin

 • hoitaja toimii aktivaattorina ja hoidettavan keho hoitaa itseään

 • hoidettava voi myös itse herkistyä aistimaan energioita itsessään ja ympärillään

 

Hoito alkaa hiljentymisellä ja rauhoittumisella. Hoidon aikana on turvallista avautua, tulla omaksi itseksi, palata luonnolliseen olotilaan. Tästä olotilasta käsin hoidon vastaanottaminen tapahtuu luontevasti ja energia virtaa vapaasti.

Kaikki eheytyminen ja paraneminen lähtee sisältäpäin. Terveyden ja tasapainon palauttaminen kysyy aitoa halua kohdata itseään, luopua turhasta ja näin tehdä tilaa uudelle.  

Hoidon aikana voi tulla monenlaisia fyysisiä tuntemuksia. Nämä ovat kehon tapa viestiä tapahtuvasta muutoksesta. Myös tunteet voivat nousta pintaan kohdattaviksi ja vapautettaviksi.  

 

Ennen hoitoa ja hoidon jälkeen on hyvä varata itselle hetki aikaa. Näin hoidosta saa enemmän irti ja se voi jäädä vaikuttamaan vielä varsinaisen hoitohetken jälkeenkin.  

Hoitoon voi halutessaan valmistautua kuulostelemalla mitä itselleen kuuluu ja näin tulemalla tietoiseksi itsestään. Etukäteen voi pohtia asioita, joihin kaipaisi vastauksia tai tasapainoa.

 

valonpisara pystykuva.jpg

Hoitojen ja kanavointien hinnat (alv 24%.)

30 min     45 €

45 min     60 €

60 min     70 €

90 min     90 €

 • ​​Energiamaailma on luonnollinen maailma ja varsin kiehtova tutkimuskohde!

Tällä hetkellä varattavissa kaikki etäpalvelut:

 • puhelinkanavoinnit

 • kaukohoidot

 • kirjalliset kanavoinnit

Kanavointi/konsultaatio 

Kanavoinnin aikana:

 • hoitaja ilmentää energiaa sanallisin keinoin  

 • välittyy universaaleja viestejä

 • vastaanotetaan opastusta, iloa ja apua

Kanavointi voi tuoda lohtua, uskoa, rohkaisua. Kanavointi tukee eheytymistä ja ohjaa parantumiseen, joka on luonnolliseen tasapainoon hakeutumista. Kanavoinnin aikana esiin nousee hoidettavan kannalta ajankohtaisia teemoja, joihin saadaan opastusta ja joskus hyvin käytännöllisiäkin ohjeita. Vastaanotettu opastus tarjoaa vastauksia ja vahvistusta sekä rohkeutta toimia itsestä käsin, omaa intuitiotaan kuunnellen. Toisinaan tulee opastusta lähestyä elämässä pinnalla olevia asioita toisesta tulokulmasta ja hakea näin perspektiiviä. 

Kanavointiin voi valmistautua miettimällä asioita, joihin kaipaisi opastusta ja rohkaisua. Myös kanavoinnin aikana välittyy energiaa, joka voi tuntua fyysisesti kehossa ja saattaa nostattaa tunteita pintaan. Useimmiten kanavointi vastaanotetaan istuen kasvokkain hoitajan kanssa.

Heidi Kotakoski, Lohja

Anna-Riina Zitting, Vantaa

Toiminta-alueenamme Uusimaa

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Vahva Minä