top of page

Vahva Ihminen on persoonallinen, tietoinen ja luova

Vahva Minä™ Persoona

Vahva Minä™ Persoona tarjoaa sinulle työkaluja itsesi kohtaamiseen ja persoonasi ilmentämiseen. Sisäinen hyvinvointi näkyy aina myös ulospäin. Kun olet sinut itsesi kanssa, vahvasti läsnä, voit ilmentää parhaiten omaa ainutlaatuista persoonaasi. Vain sinä voit tietää, mikä on kulloinkin parhaaksesi ja sinun vastuullasi on toimia sen mukaisesti.  Voit viestiä itsestäsi ajatuksin, puhein, teoin ja ulkoisella olemuksellasi. Kun todella tunnet itsesi, sinun on helpompi tehdä juuri sinulle parhaiten sopivia valintoja elämässäsi. Tunteet ovat aina aitoja ja saavat virrata vapaasti. Teot näyttävät pyrkimyksen suunnan.

Uskalla siis tehdä itsesi näköisiä valintoja ja näe rohkeasti omat parhaat puolesi.  Sinulla on vapaus vastata omasta onnellisuudestasi!

Terveyden peruspilareita

 • riittävä lepo

 • hyvä ravinto

 • mielekäs toiminta

 • hyväksyvä ja ratkaisukeskeinen asenne
   

Hyvinvoiva ihminen

 • näyttää siltä kuka on

 • on energinen ja luova

 • ajattelee avarakatseiseisesti

 • tekee arjessa itsen ja omien arvojen näköisiä ja oloisia valintoja

 • kuuntelee itseään ja muita

 • hehkuu sisäistä hehkua 

person taking photo
Persoona

Vahva Minä Luovuus

Vahva Minä™ Luovuus tarjoaa työkaluja luovuuden herättelyyn ja monimuotoiseen toteuttamiseen. 

Jokainen voi paremmin käyttäessään laaja-alaisesti omaa potentiaaliaan. Omien kykyjen löytäminen vaatii ennakkoluulotonta asennetta ja luottamusta itseen. Jokainen ihminen on luova ja luovuuttaan voi hyödyntää monipuolisesti.

Luovuus on asioiden tekemistä eri tavalla, asioiden yhdistelemistä uudella tavalla, uuden synnyttämistä. Luovuus ilmenee taiteen tekemisen lisäksi elämäsi kaikilla osa-alueilla. Luova ajattelu on läsnä jokaisessa päivässäsi.

 

Vapauttamalla tilaa luovuudellesi teet elämästäsi vaivattomampaa ja mielenkiintoisempaa. Luovuus toimii myös porttina sisimpääsi, tunteisiin ja tapahtumiin joita et tietoisesti ajattele. Ollessasi luomisen tilassa voit turvallisesti purkaa ja puhdistaa olemustasi.

Luovuus ja luominen avaa omaa potentiaaliasi vahvemmin käyttöösi!

Luovuus
 • tarjoaa työkaluja itsen kohtaamiseen ja toteuttamiseen 
 • sallii ilmaista syvimpiä tunteita
 • on ominaista ihmiselle
 • avaa läsnäolon
 • on ehtymätön lähde
 • on rajaton
 • on väylä tiedostamattomaan
 • vapauttaa
 • uudistaa
 • puhdistaa
 • antaa energiaa
Flute Lesson
Luovuus

Vahva Minä Tietoisuus

Tiedostaa kuka on ja mitä voi itsessään kehittää ja vahvistaa. On yhteydessä itseensä ja sitä kautta läsnäolevana myös muille. Tietoisuuden avautuminen antaa elämään lisää syvyyttä ja ymmärrystä. Tietoisuuden avautuminen on prosessi, johon tarvitaan myös persoonatason  itsetuntemusta, läsnäoloa ja rohkeutta kohdata itseään.

Tietoisuuden avautuessa 

 • tavoitat informaatioita eri tietoisuuden tasoilta eli käytössäsi on laajempi määrä informaatiota

 • löydät vaivattomammin oikeita ratkaisuja valintatilanteissa eli valintojen tekeminen helpottuu

 • luottamus itseen ja omaan viisauteen kasvaa

 • luottamus elämää kohtaan kasvaa

Hyvinvointiin on monta tietä. Vahva Minä™ Tietoisuus  voi tarjota tiellesi joitain askelmerkkejä, olla tienviittana. Sinä luot oman tiesi ja oman määränpääsi. Elämäsi aikana ehdit kokeilemaan monia teitä ja uusi tie avautuu, kun aiempi on kuljettu loppuun.

Matkallasi kyse on sitoutumisesta itseesi – ei niinkään menetelmään, ajattelutapaan tai keneenkään opettajaan vaan itseesi ja omaan totuuteesi.  Kerääthän elämääsi mahdollisimman monia mahdollistavia elementtejä ja luovut rajoittavista. Hyväkin menetelmä voi tarpeettomaksi tultuaan olla rajoittava, vaikka aikanaan se olisi ollut mahdollistava ja tärkeä.

 

Peilaathan kaiken omaan totuutesi itsesi kautta ja ole itse vastuussa omasta kasvustasi ja omasta elämästäsi. Tietoisuuden avautuminen on jatkuva prosessi. On kuitenkin tärkeää oTukea ja apua asiantuntijoilta ja ystäviltä on hyvä ottaa vastaan, sitä tarvitsee meistä jokainen.

Intuitio on voimavara, jota kannattaa tietoisesti käyttää. Huomioi pienet, aavistuksenomaiset signaalit, kuuntele sisäistä ohjaustasi ja vaikka et vielä täysin rohkenisi toimia sen mukaan, seuraile mihin intuitiosi sinua olisi ohjaamassa. Intuition tarkoitus on ylläpitää elämää, joten sen lähettämien viestien seuraaminen on turvallista.

Tietoisuuden avautuminen ja tutkivampi elämäntyyli johtavat monilla luontaisesti tarpeeseen pohdiskella omaan henkisyyttä. Henkisyyden kenttä on monimuotoinen maailma. Vanhastaan tuttuja asioita tai ainakin sanoja ovat ehkä meedio, meedioistunnot, selvännäkijä, ennustaja, astrologi, henkiparantaja, käsialantutkija, käden viivojen tulkinta tai reikihoito. Henkiset palvelut ovat nykypäivään tullessa monimuotoistuneet ja tarjonnassa on mm. energiahoito, rentoutushoito, regressioterapia, aurakuvaus, kanavointi ja kristallihoito.

Hengellisyys lienee jokaisen elämässä ollut jollain tavalla läsnä. Vähintään sitä en ehkä tullut määriteltyä itsensä irti erilaisista uskonnoista, jotka ovat eräänlaisia uskomusjärjestelmiä nekin. Moni uskontoja tutkinut tai asioita muuten pohtinut on tullut siihen lopputulokseen, että jumaluuden ydin on ainakin valtauskonnoissa hyvin samankaltainen. Uskomusjärjestelmissä voi muuten olla suuria eroja, osa kulttuurisidonnaisia ja vahvasti tietyn ajan tapoihin pohjautuneita. Yksi yleistymässä oleva tapa hahmottaa jumaluutta on, että kaikki elävä, jossa on elämän energiaa, on osa jumaluutta ja jumaluutta on kaikissa ihmisissä.

Tietoisuus
Meditation
bottom of page