top of page
  • Anni

Hyvinvointi syntyy ryhmässä


Haluan haastaa meidät kaikki talkoisiin hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yrityksissä, yhteisöissä, julkishallinnossa, perhepiireissä, harrastuspiireissä - missä tahansa ryhmissä terve yhteistoiminta ja hyvinvointi ovat jokaisen yhteisön jäsenen vastuulla.

Yksikin ihminen voi lisätä ryhmään hyvää, mutta yksi ihminen ei voi pilata kokonaisuutta, ellei siihen tavalla tai toiselle tule koko yhteisön tuki ja suostumus. Tuki voi toki olla aktiivista tai passiivista, esim. oman edun nimissä tilanteista sivulle jättäytymistä. Aktiivista tai passiivista, yhtä kaikki, se on tukea niin pitkään kuin epäkohdista vaietaan ja hyvinvointia rikkovat asiat päätetään jättää lausumatta julki.

Haluan haastaa jokaista valtaa ja vastuuta kantavaa ihmistä, joka toimii osana jotain ryhmää, kantamaan oman vastuun hyvinvoinnista ja ryhmän terveestä toiminnasta.

Eniten vastuuta on ylintä valtaa pitävillä, sillä siellä on suurin toimintavalta. Sieltä tulisi löytyä se vahvin selkäranka ja suurin suu puhumaan ja puuttumaan.

Vastuu ei kuitenkaan ole vain valitulla joukolla vaan ihan jokaisella, roolista ja asemavallasta riippumatta.

Ennen kuin seuraavan kerran osoitamme sormellamme vastuullista, tutkikaamme oma roolimme ja tehkäämme ensin se mitä itse voimme tehdä. Sitten voimme suorin selin pyytää muita mukaan talkoisiin hyvinvoinnin ja terveiden yhteisöiden puolesta.

bottom of page