top of page
  • Anni

Rohkeutta olla, kuka on


Kysyy rohkeutta olla se, kuka on. Kuinka absurdi tuo koko ajatus onkaan! Millaisen maailman me ihmiset olemmekaan luoneet, kun siinä tuntuu kyseenalaiselta olla sellainen kuin on?

Synnymme jossain määrin kopioimaan, mallioppimaan. Se on elinehto. Yhteisössäkin lienee jossain määrin elinehto noudattaa yhteisiä sopimuksia, sillä toimiakseen yhteisö tarvitsee yhteiset raamit. Raamien soisi olevan kuitenkin riittävän väljät, jotta yksilöllisyys ja inhimillisyyskin mahtusivat niihin. Virhemarginaalinsakin ansaitsee jokainen elävä olento. Milloin raami on mahdollistava ja milloin siitä tulee rajoittava? Missä vaihessa alkaa minuus ja persoonallisuus kulua vahingollisesti pois? Kuka raamit luo?

Jokainen meistä heikentää tai vahvistaa raamejamme päivittäin. Valitsemme tietoisesti ja tiedostamattamme kuinka suhtaudumme ulkopuolelta tuleviin odotuksiin. Ihanteellisessa tilanteessa tunnistamme odotukset ja erotamme mitkä niistä ovat todellisia, mitkä kuvitteellisia, mitkä tulevat ulkopuolelta ja mitkä itsestämme. Todellisista ja kuvitteellisista odotuksista voi muodostua yllättävän tiukka, tukahduttavakin raami. Millainen elintila sinulla on, omassa elämässäsi? Millaisia raameja ympärilläsi on ja mistä ne muodostuvat?

Raameja voi onneksi jatkuvasti muokata. Niistä voi saada joustavammat Joustavuus luo runsautta, monimuotoisuutta, antaa luovuudelle, mielikuvitukselle ja innovaatioille tilaa. Erilaisuus tarjoaa ammennettavaa, rikastaa elämää. Erilaisuuden päästessä esiin alkaa syntyä uutta ja muutosta. Voimme oppia toisistamme ja luoda yhdessä enemmän kuin yksin. Kunhan rohkenemme olla keitä olemme.

Kuinka hieno onkaan matka toiseen ihmiseen! Kuinka upeaa on löytää hänen erityispiirteensä,

ainutlaatuisuutensa, sukeltaa tuohon uuteen, vieraaseen ja aina jotenkin myös tuttuun maailmaan. Kuinka kaunista on nähdä toinen herkimmillään, koskettaa hellästi toisen kipukohttia, tarjota annos rohkaisua epävarmuuden kohdalla tai su

Sallivuus on asia, jolla ihan jokainen meistä voi vaikuttaa. Voimme omalta osaltamme antaa ihmisille ympärillämme mahdollisuuden olla meidän seurassamma sellaisia kuin he aidosti ovat. Suurimpia lahjoja, mitä toiselle voi antaa, on antaa hänen sinun seurassasi olla se, kuka on on.

Niin ja tsestään on aina hyvä aloittaa. Anna itsesi olla se, kuka olet.

bottom of page