top of page
  • Anni

Kehon muuttuvat tarpeet


Kehossamme on paljon pysyviä tekijöitä. Niitä ovat vaikkapa ruumiinrakenne, liikkuvuus eli luontainen taipumus jäykkyyteen tai joustavuuteen, sukupuolen mukaiset ominaisuudet, hiusten, silmien ja ihon värit sekä alttius tietyille sairauksille. Näihin ja moniin muihin synnynnäisiin ominaisuuksiin emme voi vaikuttaa. Joidenkin ominaisuuksien - kuten vaikkapa liikkuvuuden - kehittäminen on kuitenkin mahdollista. Aina siis se, minkä kanssa synnymme ei tarvitse olla koko elämää leimaava asia. Jossain määrin synnynnäiset ominaisuudet kuitenkin ovat niitä pysyviä, niitä joiden kanssa on tärkeää oppia elämään ja jotka meistä riippumatta määrittävät sitä millainen kehomme on. Emme välttämättä voi vaikuttaa kehomme perusolemukseen, mutta voimme valtavasti vaikuttaa siihen kuinka oman kehomme koemme ja kuinka sitä kohtelemme.

Omaan kehoon ja sen toimintaan tutustuminen on tärkeä lähtökohta hyvän kehoyhteyden luomiseksi ja oman kehon tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Keho on siitä palkitseva hoidettava, että se uudistuu koko ajan. Osa kehon soluista uudistuu muutamassa päivässä, osalla uudistuminen vie vuosia. Tämän hetken tiedon mukaan aivosolut uudistuvaat hitaimmin ja osa niistä pysyisi samoina koko elämän. Pääsääntöisesti kehon solut kuitenkin uudistuvat eli tavallaan vaihtuvat. Tämän vuoksi meillä on jatkuva tarve solujen rakennusaineille eli tarve saada monipuolista ja terveellistä ravintoa. Myös liikunta muokkaa kehoa, hyvä uni takaa kehon tasapainoisen toiminnan ja ajattelullakin on vaikutusta kehoon.

Kehon tarpeet elävät jatkuvasti. Muuttuvia tekijöitä ovat esim. virushyökkäykset, traumat, raskaudet, sääolosuhteet, älyllinen ja fyysinen kuormitus. Toisinaan solujen muodostumisessa voi tapahtua virheitä ja kehoon kasvaa sairaita soluja. Sellainenkin muuttaa kehon tarpeita radikaalisti. Jossain määrin voimme auttaa kehoamme suojautumaan ulkopuolisilta riskitekijöiltä: voimme esimerkiksi välttää lisäaineita, saasteita, stressikuormitusta, negatiivista ajattelua ja varmistaa tasapainoisen ravintoaineiden saannin. Harjoittelu ja toistot opettavat kehoakin uusille tavoille siinä missä mieltä. Lihakset voivat kasvaa, joustavuutta voi hankkia lisää, ihon kuntoon voi vaikuttaa, energiatasojaan voi nostaa. Kehon omia suojamekanismeja voi vahvistaa. Kehoa voi auttaa hoitamaan sen lukuisia tehtäviää.

Oman kehonkuvan tiedostaminen on olennainnen osa hyvää kehoyhteyttä ja sitä kautta hyvää elämänlaatua. Miten koet oman kehosi? Kuinka puhut itsellesi? Miten kohtelet kehoasi? Tunnistatko kehosi vaihtelevia tarpeita?

Omaa kehonkuvaa voi muokata. Jokainen ajatus ja tuntemus vaikuttaa suoraan kehonkuvaan. Pienilläkin asioilla on merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Tunnemme kehossamme myös tunteita. Kehon reaktioiden huomioiminen auttaa hahmottamaan ja nimeämään omia tunteita ja niiden voimakkuuksia. Kehon merkit ovat suoria ja rehellisiä, silloinkin kun mielen puolustusmekanismit pyrkisivät ohittamaan jonkun tunteen. Keho viestii myös kenen lähellä meidän on hyvä olla ja kenen fyysinen läheisyys tekee olon jostain syystä tukalaksi. Keho antaa jatkuvasti signaaleja ja sitä kuuntelemalla voimme ammentaa itsestämme valtavasti lisää informaatiota.

Olipa keho millainen tahansa, on suuri merkitys sillä miten sen koemme ja mitä siitä ajattelemme, mitä ajattelullamme vahvistamme. On tutkimuksissa todettu, että ajattelu saa aikaan fyysisen tason tapahtumia kehossa. On hedelmällistä kuunnella kehoa tietääkseen miten tukea sitä tehtävissään ja kuinka antaa sen tarkoituksenmukaisesti olla viestintuoja ja osa monimuotoista kokonaisuutta, sitä mikä tekee yksilöstä ainutlaatuisen itsen - alati muuttine tarpeineen.

bottom of page