top of page

Intuitiolle avautuminen

Updated: Oct 7, 2022

Intuitio on havainnointia, läsnäoloa ja varmaa tietämistä. Intuitio on taito joka meillä kaikilla on käytettävissämme. Se on olennainen osa ihmisyyttä ja niin kutsuttaja metataitoja, jotka tekevät meistä ihmisen. On hyvin yksilöllistä, millä tavoin kukin yksilö avautuu intuitiolle. Jokaiselle muotoutuu oma tapansa tunnistaa intuition ääni ja erottaa se esimerkiksi vaistosta tai pelosta. Paljon on myös yleisiä lainalaisuuksia, jotka auttavat varmasti jokaista alkuun intuition kuuntelun tiellä.

Intuitiivinen tieto on tavoitettavissa niin arkisissa ongelmatilanteissa kuin hetkissä, jotka vaativat syvällistä pohdintaa ja muutoksen tekemistä.

Hiljainen, rauhallinen mieli ja olemus mahdollistavat läsnäolon ja itsen kuuntelun. Intuition äänen kuulemisen oppii pysähtymisen ja tietoisen havainnoinnin kautta.

Intuitio on luonnollinen osa meitä ja se pääsee parhaiten läpi kun emme yritä liikaa. Riittää, että mahdollistamme sopivan tilan ja hetken ja avaudumme kuuntelemaan ja havainnoimaan. Intuitiolle avautuessaan ihminen on luonnollisessa tilassa ja tunnelma on rauhallinen ja olemus varma. Intuition kautta saa vahvistusta omille tuntemuksilleen ja intuitiolta voi myös pyytää ohjeistusta.


Miten avautua intuitiolle ja kuinka harjoittaa intuitiotaitojaan? Päästäksesi kosketuksiin intuitiosi kanssa pysähdy ja sulje häiriötekijät ympäriltäsi. Voit olla paikoillasi tai tehdä jotain, mikä vie sinut meditatiiviseen tilaan, Kenties on luontevaa lähteä kävelylle tai hoitaa jotain arkiaskaretta. Kuuntele itseäsi ja anna kaikkien tunteiden ja ajatusten virrata täysin vapaasti. Tunnista olemassa oleva hetki ja oma olemuksesi. Kuuntele vapaasti ja valitse sitten tietoisesti, mitä haluat havainnoida. Pyri kuuntelemaan kaikki näkökulmat ja erottelemaan, mistä mikäkin tieto on peräisin. Eri näkökulmia havainnoidessasi kuulostele omia tuntemuksiasi ja kehoasi. Useimmiten intuition tunnistaa siitä, että intuitiivinen tieto on itsepintaista ja määrätietoista ja siihen liittyy selittämätön rauha. Kaiken tiedon saatuasi havainnoi tilannetta jälleen tietoisemmin omasta tilastasi käsin ja päätä miten toimit asian tiimoilta tästä eteenpäin.


Aivan kuten mikä tahansa taito, intuitiokin kehittyy käyttäessämme sitä. Harjoittele tietoista avautumista pienin askelin arjen keskellä ja välillä pidempiä meditaatiohetkiä nauttien. Jokainen intuition kautta tehty oivallus tai päätös vahvistaa yhteyttäsi intuitioon ja hiljalleen siitä kehittyy luontainen osa sinua ja ajatteluasi.Ihanan rentouttavia ja oivaltavia hetkiä intuition parissa!

bottom of page