top of page

Intuition puhe

Kehomme viestii meille valtavan määrän informaatiota joka hetki. Viestejä tulee niin paljon, että osa niistä jää helposti huomiotta. Vaikkapa janon tunne on helppo tunnistaa, tulkita kehon tarve janoksi ja ratkaista tilanne juomalla. On kuitenkin myös viestejä, joiden tulkinta ei ole aivan niin suoraviivaista tai jotka saattavat jäädä kokonaan epäselviksi.

Havaitsemme myös tuntemuksia, joiden takana tuntuu olevan vahva voima, mutta joita ei pysty selittämään. Varmasti jokainen on kokenut tilanteita, joissa tulee ns. tuntuma tai tietää "hyppysissään" jonkun asian olevan oikein tai väärin. Tällöin puhuu vaisto tai vielä laajempi tietokanava eli intuitio.

Siinä missä vaisto ohjaa meitä toimimaan ja auttaa pysymään hengissä, intuitio ratkaisee monimutkaisiakin ongelmia ja yhtälöitä. Intuitio – sisäinen näkemyksemme –auttaa meitä myös ennakoimaan antaen nopeaa tietoa.


Intuition kautta tuleva tieto on välitöntä tietämistä, niin nopeaa että mieli ei onneksi aina ehdi sitä sekoittaa. Juuri tämä tekee intuitiivisesta tietämisestä niin varmaa. Intuitiossa on mukana kaikkien kokemustemme summa ja se pyrkii ohjaamaan meitä toimimaan sisäistä ohjausta seuraten. Jokainen ihminen on luonnostaan intuitiivinen ja jokainen käyttää intuitiotaan automaattisesti. Intuition ääni on aina kuultavissa, mutta sen tietoinen kuunteleminen vaatii harjoitusta ja intuition noudattaminen rohkeutta ja luottamusta.


Intuitio on luonnollinen osa ihmisyyttä ja meistä jokainen käyttää tiedostamattaankin sitä päivittäin. Intuition läsnäolon voi myös tietoisesti aistia päivittäisessä elämässä, kuten tilanteissa, jotka vaativat nopeaa valintaa tai joissa tarvitaan ongelmanratkaisukykyä.


Voisi ajatella intuition olevan sisäinen viisautemme, joka on osin rakentunut kokemustemme kautta ja näin ollen se on jokaisella omanlaisensa. Intuitioon liittyy aina varmuus ja rauha. Oman intuition kanssa tulee parhaiten tutuksi, kun sitä kuuntelee ja kokeilee aluksi vaikkapa pienissä asioissa toimia sen mukaan.


Intuition puhetta voi kuulostella myös omaa kehoa havainnoiden. Intuition yksi kanava on tuoda tietoa kehomme kautta. Viesti voi tuntea esimerkiksi kutkuttavana tunteena vatsanpohjassa, kihelmöintinä sormenpäissä tai ohimenevänä pyyhkäisynä iholla. Kehotuntemukset ovat yksilöllisiä ja joillakin muita voimallisempia.


Intuition voi kuulla myös ilman fyysisiä tuntemuksia. Intuitiivinen tieto voi tulla kaikkien fyysisten ja aineettoman puolen aistien kautta ns. selväaistimisena. Se voi ilmentyä myös puhtaana tietämisenä.

Haasteena intuition tiellä voivat olla omat ajatukset ja niiden nostattamat tunteet. Sisäinen ääni sinällään on aina puhdas ja selkeä, mutta informaatiota sekoittavat mielen epäröinti ja tilanteessa esiin nousevat tunteet. Esimerkiksi omat pelot tai jäykistä malleista nousevat odotukset hankaloittavat intuition kuulemista. Näitä "häiriöitä linjoilla" ei kannata väkisin yrittää poistaa. Niitä voi sen sijaan huomioida, kuunnella ja tutkia. Sen jälkeen voi valita antaa niiden olla ja orientoitua kuulemaan myös intuition tuomaa tietoa.


Syvällä ihmisyydessä olevien rakenteiden pehmentyminen ottaa aikansa. Onneksi kuuntelemalla oppii! Mitä enemmän ja tietoisemmin intuitiolle avautuu, sitä paremmaksi kuuntelijaksi kehittyy. Hyvä puoli on myös se, että voit milloin tahansa harjoittaa intuitiota ja erottelukykyä. Jokainen hetki pitää sisällään ajatuksia, tunteita ja intuitiivisia viestejä sisimmästäsi. Aina on myös vapaus valita, minkä ohjauksen mukaan toimii. Lempeys ja suvaitseva suhtautuminen itseen myös intuitioon tutustumisen äärellä avaa ankaruutta ja pinnistelyä enemmän.

Kuuntele kehon viestejä ja luota saamaasi tietoon

Intuitio tuo tullessaan varmuuden ja rauhan tunnetta


bottom of page