top of page

Mielen marraskuusta kevääseenToiveikkuuden vaikutus mielialaan

Mieliala voi joskus laskea pidemmäksi aikaa matalalle. Jokaisella on sellaisia kausia. Ne voivat liittyä haastavaan elämäntilanteeseen, muutoksiin, yksilöllisiin kehityshaasteisiin tai muuhun terveydentilaan. Hankalien kausien läpi kantaa tunne siitä, että elämässä on toivoa.


Laskenut mieliala on aina oire jostain. Usein sen takana on täyttymättömiä toiveita, pettymyksiä ja toivottomuuden tunnetta. Alavireisyys ei koskaan tee ihmisestä huonoa, virheellistä, väärin toimivaa tai arvottomampaa. Kyse on oireilusta eli olemus viestii jotain. Laskeneen mielialan taustalla voi olla pitkään jatkunut ylikuormittuminen ja ihmisolemus reagoi luonnollisella tavalla asettautumalla lepotilaan. Taustalla voi olla vaativuutta itseään kohtaan, jokin traumaattinen kokemus tai muu stressitekijä.

Terve ihminen reagoi epäterveisiin olosuhteisiin. Toipuakseen on päästävä irti sairastuttavista asioista ja saatava mahdollisuus toipua. Toipuminen ottaa aina aikaa. Toivo rakentuu pala palalta. Tieto voi auttaa ymmärtämään ja toisilta saatu tuki hyväksymään tilannetta ja vahvistamaan uskoa omaan toipumiseen. Asiantuntijoiden konsultointi kannattaa aina, kun oman tai läheisen mielialan pidempiaikainen tai äkillinen voimakas lasku askarruttaa. Toivoa voi tietoisesti pitää yllä ja vahvistaa tekemällä asioille jotain. Pienikin teko vaikuttaa.


Tulenko ennalleni?

Raskaat väsymyksen ja huolen kerrokset voivat saada aikaan tunteen oman itsensä kadottamisesta. Mikään ei ehkä enää tunnu miltään ja mihinkään ei riitä virtaa. Sellainen nostaa huolta.

Jäänkö tällaiseksi? Useimmiten on onneksi kyse yhdestä vaiheesta pitkällä elämän matkalla. Voisiko sitä jopa hetken ajan katsella tärkeänä vaiheena? Joidenkin syiden vuoksihan tuohon tilanteeseen on tultu. Muutos on tarpeen, on olemuksen selkeä viesti. Jotain on muututtava ja olennaista on tunnistaa, mikä on oma osuus muutoksen tekemisessä.


Raskaassa vaihessa on tärkeää hoitaa itseään. "Nyt lepään ja voimaannun. Saan mahdollisuuden pysähtyä, tutustua itseeni ja tarkistella suuntaani. Saan tuntea näitä kaikkia tunteita, saan väsyä ja saan ottaa vastaan tukea." Voidakseen jatkaa matkaa, on ensin saatava palautua riittävästi ja siten kerätä voimia uuteen alkuun. Jokaisella on oikeus levätä.


Eheytymisen tiellä

Kysyy todella paljon epämukavuuden sietämistä ja hyväksynnän opettelua, monenlaisten ajatusten kohtaamista ja itsensä paljastamista itselleen matkata kohti uutta eheyttä. Marraskuiseen mielialaan pudonneen ei onneksi koskaan tarvitsekaan palata täysin ennalleen! On mahdollista löytää oma itsensä uudelleen ja tunnelin läpi kulkiessan löytää itsestään jotain uutta, kasvaa entistä ehommaksi itsekseen.

Ehkäpä on siis jopa toivottavaa, että kukaan ei koskaan palaisi täysin ennalleen. Syvissä vesissä uinut voi löytää lisää herkkyyttä, empatiakykyä, ymmärrystä, itsetuntemusta, inhimillisyyttä, lämpöä, uudenlaisia arvoja, kiitollisuutta, uusia suuntia, kykyjä ja ehkäpä ihan kokonaan uudenlaisen tulevaisuuden.

Toisinaan palautuminen voi tapahtua nopeasti ja joskus se vie haastavan paljon aikaa. Turhautumisen hetkillä helpotusta voi löytyä lempeästä myötätuntoisuudesta. Kuinka puhua läheiselle hänen ollessaan samanlaisessa tilanteessa? Olisiko mahdollista puhua itselleen samalla tavalla?


Sitoutuminen itseensä

Sitoutuminen omaan hyvinvointiin on ensimmäinen tärkeä askel. Joka päivä voi tehdä jotain oman mielialan kohottamiseksi. Vanhaan uraan putoamisen välttää tekemällä tietoisesti asioita eri tavalla. Pienikin muutos vaikuttaa kokonaisuuteen ja avaa tietä isommille muutoksille.


Aivoja voi onneksi opettaa ja tietoisesti eri tavalla tehdyt asiat muovaavat aivojen tiedonvälitystä. Vanha ura ei kohta enää olekaan niin syvä, sinne ei luiskahda niin helposti ja sen ympärille alkaa rakentua uusia, elämäniloa nostattavia polkuja. Sitoutuminen itseen on tietoista halua luoda elämäänsä omasta voimasta käsin, itsensä näköiseksi.


"Niin kauan kuin on elämää, on toivoa", kuuluu tuttu sanonta. Lienee myös niin, että niin kauan kuin on toivoa, on elämää.

bottom of page