top of page
  • Anni

Persoonasi on ainutlaatuinen osa sinua


Osa henkisesti orientoituneista ihmisistä kokee persoonan halujen vaimentamisen edistävän henkistä kehitystä. Niin toimien ego ei pääse hallitsemaan. Ego edustaa joidenkin mielestä ahneutta, vallanhalua, itsekkyyttä ym. vähemmän mairittelevaa. Jokainen tulkitsee todellisuuttaan kussakin elämänvaiheessa itselleen parheiten istuvalla tavalla. Itselleni tuo maailmankatsomus ei koskaan ole tuntunut sopivalta.


Minä koen olevan suorastaan väkivaltaa ihmisyyttä kohtaa lähteä tukahduttamaan yhtään mitään ihmiskokonaisuudessa. Sen sijaan suuntana voi olla kasvattaa muita tekijöitä itsessään niin vahvaksi, että se "heikko liha" tai "alhainen mieli" eli tuo ego ei pääse olemaan pomona. Ego kernaasti olla yhtenä äänivaltaisena jäsenenä laajassa kokonaisuudessa. Ego ja persoonakin voivat kehittyä. Tuntuu luonnolliselta nimenomaan ohjata egon kehitystä ja auttaa sitä (eli itseä) irrottautumaan alemman värähtelytason motiiveista. Kasvu on mielestäni aina toivimampi lääke kuin tukahduttaminen. Kasvaminen kysyy toki rohkeutta ja rehellistä itsensä kohtaamista. Olkoonkin välillä haastavaa, mutta lopulta prosessi palkitsee.


Voimme siis ohjata persoonallista kasvuamme luonnonmukaiseen suuntaan eli kehitystä kohti. Mikäli jokin tekijä persoonassa haraa henkistä tai persoonatason kasvua vastaan, muiden tekijöiden kasvattaminen voimakkaimmiksi tuntuisi tosiaan luontevalta. Ainakin omalla kohdallani tällainen toimii. Olessani vaikkapa kiinni jossain hajottavassa toimintamallissa, se ei katoa valitsemalla kieltää se ja painamalla se jonnekin piiloon. Noin menetellen paine sisälläni vain kasvaa, olemus hajottuu ja ahdistus lisääntyy. Luonnollista kasvusuuntaa vastaan taisteleminen aiheuttaa epämukavuutta ja mikään ei oikein tunnu sujuvan. Syyllisten etsiminen itsensä ulkopuolelta voisi joskus olla houkuttelevaa, tosin varsin valheellista ja täyttä itsepetosta. Ottamalla itse vastuun niin henkisestä kuin persoonatason hyvinvoinnista voin löytää uusia, luonnollisessa linjassa olevia toimintatapoja. Persoonan kehittäminen avaa tietä tietoisuuden avautumiselle ja sitä kautta henkisyyden ankkuroitumiselle arkeen.


Ohjaamalla itseään kohti rakentavaa toimintamallia vaikkapa kasvattamalla omaa itsekuria, kehittämällä tunnetaitoja, opettelemalla tunnistamaan omia motiiveja, harjoittelemalla toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia tai löytää aivan uuden näkökulman lähestyttävään asiaan voi tapahtua kasvua irti vahingollisesta toimintamallista. Jonkun muun tekijän on tarpeen olla tärkeämpää kuin se tarve, mikä on vahingollisesta toimintamallista kiinni pitämisen takana. Tuon syvällä asuvan tarpeen löytäminen ja tunnustaminen itselleen on yksi askel kohti muutosta. Tarvitaan motiivi ja motivaatio kasvattaa jotain muita keinoja huolehtia tuosta tarpeesta, jota vahingollisella toimintamallilla ravitsee. Vahingollisen ja rikkovan tilalle voi tuoda jotain rakkaudellista, jotain korjaavaa ja rakentavaa. Sillä tavalla voi vapautua estävistä, tuskaa tuottavista ja rakkaudellisuutta vähentävistä asioista.

Voisiko ihmisenä eläminen tarkoittaa kaikkien itsessä olevien osa-alueiden hyväksymistä ja tuomista yhteen? Silloin ihminen voisi olla kokonainen, ehjä ja aito, oma itsensä. Voisiko olla mahdollista että omassa olemuksessa tuntuvaa epätasapainoa voisi auttaa ohjautumaan kohti tasapainoa antamalla "häviölle" jäävien elementtien rinnalla olevien ominaisuuksien ja voimien kasvaa siihen rinnalle?


Olemme monimuotoinen kokonaisuus ja kaikki tämän kokonaisuuden osat tarvitsevat huoltoa. Kaikki meissä voi kehittyä ja kaikkea voimme itse ohjailla kasvun suuntaan. Samalla voimme kokea tämän hetken olevan hyvä juuri näin ja itsemme olevan hyviä sellaisina, kuin kussakin hetkessä olemme.


Kehitys ei ole jatkuvaa päämäärän tavoittelua. Kehitys on elämänvoiman ominaisuus ja se kulkee joka tapauksessa johonkin suuntaan, kuten energiakin tekee. Voimme valita, mihin suuntaan sitä ohjaamme. Kehitysteeman rinnalla voi siis koko ajan sopeutua elämään meneillään olevaa hetkeä ja kohdata se osana ainutlaatuisen elämän kokonaisuutta.


Henkinen kehitys ja persoonan kehitys kulkevat käsi kädessä. Voit turvallisesti antaa tietoisuuden avautua, kun persoontaso on tasapainossa. Itsetuntemus on tärkeä osa persoonan kehittyneisyyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on itsensä ja samalla elämän kunnioittamista. Samalla tukee omaa henkistä kehitystään.


Hyvin voivana on helpompaa rakastaa itseään ja muita, toimia rakkaudellisesti.bottom of page