Vahva Minä Tietoisuus

Tiedostaa kuka on ja mitä voi itsessään kehittää ja vahvistaa. On yhteydessä itseensä ja sitä kautta läsnäolevana myös muille. Tietoisuuden avautuminen antaa elämään lisää syvyyttä ja ymmärrystä. Tietoisuuden avautuminen on prosessi, johon tarvitaan myös persoonatason  itsetuntemusta, läsnäoloa ja rohkeutta kohdata itseään.

Tietoisuuden avautuessa 

  • tavoitat informaatioita eri tietoisuuden tasoilta eli käytössäsi on laajempi määrä informaatiota

  • löydät vaivattomammin oikeita ratkaisuja valintatilanteissa eli valintojen tekeminen helpottuu

  • luottamus itseen ja omaan viisauteen kasvaa

  • luottamus elämää kohtaan kasvaa

Meditation

Hyvinvointiin on monta tietä. Vahva Minä™ Tietoisuus  voi tarjota tiellesi joitain askelmerkkejä, olla tienviittana. Sinä luot oman tiesi ja oman määränpääsi. Elämäsi aikana ehdit kokeilemaan monia teitä ja uusi tie avautuu, kun aiempi on kuljettu loppuun.

Matkallasi kyse on sitoutumisesta itseesi – ei niinkään menetelmään, ajattelutapaan tai keneenkään opettajaan vaan itseesi ja omaan totuuteesi.  Kerääthän elämääsi mahdollisimman monia mahdollistavia elementtejä ja luovut rajoittavista. Hyväkin menetelmä voi tarpeettomaksi tultuaan olla rajoittava, vaikka aikanaan se olisi ollut mahdollistava ja tärkeä.

 

Peilaathan kaiken omaan totuutesi itsesi kautta ja ole itse vastuussa omasta kasvustasi ja omasta elämästäsi. Tietoisuuden avautuminen on jatkuva prosessi. On kuitenkin tärkeää oTukea ja apua asiantuntijoilta ja ystäviltä on hyvä ottaa vastaan, sitä tarvitsee meistä jokainen.

Intuitio on voimavara, jota kannattaa tietoisesti käyttää. Huomioi pienet, aavistuksenomaiset signaalit, kuuntele sisäistä ohjaustasi ja vaikka et vielä täysin rohkenisi toimia sen mukaan, seuraile mihin intuitiosi sinua olisi ohjaamassa. Intuition tarkoitus on ylläpitää elämää, joten sen lähettämien viestien seuraaminen on turvallista.

Henkisyys

Tietoisuuden avautuminen ja tutkivampi elämäntyyli johtavat monilla luontaisesti tarpeeseen pohdiskella omaan henkisyyttä. Henkisyyden kenttä on monimuotoinen maailma. Vanhastaan tuttuja asioita tai ainakin sanoja ovat ehkä meedio, meedioistunnot, selvännäkijä, ennustaja, astrologi, henkiparantaja, käsialantutkija, käden viivojen tulkinta tai reikihoito. Henkiset palvelut ovat nykypäivään tullessa monimuotoistuneet ja tarjonnassa on mm. energiahoito, rentoutushoito, regressioterapia, aurakuvaus, kanavointi ja kristallihoito.

Hengellisyys lienee jokaisen elämässä ollut jollain tavalla läsnä. Vähintään sitä en ehkä tullut määriteltyä itsensä irti erilaisista uskonnoista, jotka ovat eräänlaisia uskomusjärjestelmiä nekin. Moni uskontoja tutkinut tai asioita muuten pohtinut on tullut siihen lopputulokseen, että jumaluuden ydin on ainakin valtauskonnoissa hyvin samankaltainen. Uskomusjärjestelmissä voi muuten olla suuria eroja, osa kulttuurisidonnaisia ja vahvasti tietyn ajan tapoihin pohjautuneita. Yksi yleistymässä oleva tapa hahmottaa jumaluutta on, että kaikki elävä, jossa on elämän energiaa, on osa jumaluutta ja jumaluutta on kaikissa ihmisissä.

Olemme tehneet erilaisia itseopiskelu- ja harjoituspaketteja, joita löydät verkkokaupastamme. Hinta 25 € / kpl.

Vahva Minä verkkokauppa

Tiede tuottaa alati uusia havaintoja ihmisen ja maailmankaikkeuden rakenteista ja toiminnoista. Avaruus laajenee koko ajan , musta aukko ei kahmaisekaan kaikkea lopullisesti sisäänsä, vaan muokkaa energian uudelleen ja syöksee sen toisaalla muuntuneena ulos, aika on eri pituinen eri kohdissa maapalloa, hiukkanen voi olla useammassa paikassa yhtäaikaa, mitään energia ei koskaan katoa, mikään informaatio ei maailmasta koskaan katoa, aivot jäsentävät informaatiota historiaan peilaten ja ovat tuottamansa impulssin kanssa aina reaaliaikaa jäljessä niin ja aikaahan ei varsinaisesti edes ole olemassa. Totuuttakaan ei tavallaan ole olemassa, sillä se on aina kiinni havainnoitsijasta ja monesta muusta muuttujasta. Psykologia tieteenä on jo tunnustettu  sen oppeja hyödynnetään yhä enenevissä määrin. Silti psykologiaa tuntemattomille senkin tieteen väittämät tuntuvat yliluonnollisilta. 

Vaihtoehtohoitojen suosio kasvaa koko ajan. Luonnonlääkintä kiinnostaa, samoin homeopatia, akupunktio, jäsenkorjaus, shiatsu ja vyöhyketerapia. Kiinalainen lääketiede, samoin kuin intialainen ayurveda, ovat jo aikoja sitten nähneet ihmisen kokonaisuutena ja vaikka niihinkin liittyy vahvoja perinteitä, toimii moni niiden lainalaisuuksista varsin hyvin tänä päivänäkin. 

Yhä enemmän kiinnitetään huomiota ravintoon. Puhtaalla ja ravintorikkaalla ruualla on suuri vaikutus hyvinvointiin. Se, mitä syömme ja juomme, on jatkuvasti uudistuvien solujemme rakennusainetta. On varsin mieluisa ajatus tarjota itselleen sellaista ravintoa, jolla vaikkapa aivot toimivat mahdollisimman hyvin.

Aivojen toiminnan tutkimisen myötä on pystytty todentamaan meditoinnin muokkaavan aivojen rakennetta, ihmisaivojen reagoivan kappaleisiin ennen niiden aistimista fyysisillä aisteilla ja toistuvien toimintojen vaikuttavan aivojen tiedonkäsittelyprosesseihin. Aivot ovat oma maailmankaikkeutensa, jota tunnetaan vielä varsin vähän. 

On hyvä ajoittain tuulettaa omaa maailmankäsitystään. Tiedon hankkiminen avartaa mieltä ja tarjoaa uusia näköaloja. Ymmärtämisen tarpeesta on kuitenkin hyvä välillä luopua ja perustaa maailmankuvansa omien havaintojen ja todeksi kokemansa pohjalle, sillä absoluuttisen totuuden perässä juokseminen voi johdattaa jopa eksyksiin. 

Meille Vahva Minässä on luonnollista ajatella, että jokaisella on oma totuutensa. Mikäli sinulla on halua siirtyä tietoisuuden avaamisessa ja maailman hahmottamisessa meditoinnista ja intuition kehittämisestä vielä askel syvemmälle, voit tutustua Valonpisaran henkisiin palveluihin www.valonpisara.fi .

1.jpg

Intuitiiviset energiahoidot

Kanavoinnit eli eri tietoisuuden tasoilta kanavoitua opastusta elämäntilanteeseen

Henkisiä kursseja ja koulutuksia, mm. energianlukuun ja energiahoitamiseen

www.valonpisara.fi

Intuitiotyökalu

Ota kaksi tyhjää paperin palaa. Kirjoita toiseen lapuista "kyllä" ja toiseen "ei". 

Laita paperit pöydälle tekstipuoli alaspäin, jotta et voi nähdä mitä lapuissa lukee.

 

Mieti nyt kysymystä, johon haluaisit saada vastauksen. Sulje silmäsi ja keskity rauhalliseen, läsnäolevaan hengitykseesi. Keskitä energiasi tuohon kysymykseen.

Pitäen edelleen silmäsi kiinni, nosta kumpikin lappu vuorollaan sydämesi päälle. Kuulostele, mitä tunteita laput sinussa herättävät ja kumpi lapuista tuntuu oikealta vastaukselta. Voit myös kirjoittaa havaintojasi paperille.

Kun olet valmis, avaa silmäsi ja katso kumman lapuista intuitiollasi valitsit, "kyllä" vai "ei".  

Hengitysharjoitus

Yksinkertaisin muoto aloitella on kuunnella omaa hengitystä. Jo muutama syvä hengenveto rauhoittaa ja tuo läsnäolon kokemuksen. Palauta vaelteleva mielesi lempeästi takaisin hengityksen kuunteluun. Ajatukset saavat virrata vapaasti, voit tiedostaa ne ja päästää ne jatkamaan matkaa. Riittää, että olet ja hengittelet. Anna hengittämäsi ilman virrata vapaasti kaikkialle kehoosi.

Rentouttava ja energisoiva tapa hengittää, on hengittää alas palleaan asti. Voit tarkkailla omaa hengitystäsi pitämällä kättäsi napasi päällä. Sisäänhengittäessäsi vatsasi tulisi kohota ylöspäin ja uloshengittäessäsi sisäänpäin. Tällöin ilma kulkee syvälle keuhkoihin. 

Harjoittele tietoista hengittelyä alkuun pieni hetki kerrallaan ja pidennä aikaa taitojesi karttuessa.

 

Kokeillen voit löytää juuri sinulle sopivimman hengitystekniikan, jonka avulla rentoutua ja saada yhteys itseesi.

Erilaisia hengitystekniikoita on useita, mm.  tasahengitys (laske neljään), pidempi uloshengitys (sisään laske neljään, ulos laske seitsemään jne.).

Please reload

Vahva Minä verkkokauppa

Intuition itseopiskelupaketti

Hinta 25 € / kpl

Meditointikurssi 125 €

Vahva Minä verkkokauppa

Tietoisuuden avautuminen -

harjoituspaketti

Hinta 25 € / kpl

Meditointikurssi 125 €

Olemme tehneet erilaisia itseopiskelu- ja harjoituspaketteja, joita löydät verkkokaupastamme. Kaikkien hinta 25 € / kpl.

Vahva Minä verkkokauppa