top of page
Sivun yläosaan

Päivitetty 22.5.2018 vastaamaan EU:n tietosuojauudistusta (5/2018).

Tietosuojalausunto
Tietojen käsittelyn kuvaukset
Rekisteriseloste
Ostoehdot

TIETOSUOJALAUSUNTO

Vahva Minä kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan Vahva Minän verkkosivujen tietosuojakäytännöistä, mm. millaisia tietoja kerätään ja seurataan, kuinka tietoja käytetään ja kenelle tiedot luovutetaan.

 

Hyväksyt lausunnon ehdot, kun käytät sivustoa. Mikäli et hyväksy ehtoja, lopeta sivuston käyttö.

 

Lausunnon käyttö

Tämän lausunnon ehtoja sovelletaan kaikkiin Vahva Minän ylläpitämiin verkkosivustoihin.


Mikäli menet tässä sivustossa olevan hyperlinkin kautta toiselle sivustolle, lue kyseisen sivuston tietosuojalausunto tai käyttöehdot ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt linkitetyn sivuston käyttöehdot.

 

Yleisten tietojen kerääminen
Vahva Minä on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi, joten Vahva Minä ei myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Vahva Minä ei myy asiakastietoja ulkopuolisten tahojen mainonta- ja markkinointitarkoituksia varten.

Vahva Minä kerää, käyttää tai luovuttaa ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tässä lausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin ja Vahva Minä säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

Käyttäessäsi tätä sivustoa tiedostat ja hyväksyt henkilökohtaisten tunnistetietojesi keräämisen, käytön ja luovuttamisen tässä lausunnossa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.

Vahva Minä saattaa seurata kokonaistilastoja ja yleistietoja sivuston käyttötavoista sekä muista sivustoon liittyvistä tiedoista.

 

Vierailijoiden tunnistus
Yleisesti ottaen voit käyttää sivustoa tiedonhakuun kertomatta Vahva Minälle kuka olet ja luovuttamatta Vahva Minälle tietoja omasta henkilöllisyydestäsi.


Kun Vahva Minän tutkii kuinka ja milloin tätä sivustoa käytetään, se pystyy kehittämään niitä entistä paremmiksi. Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat, että sinulle ilmoitetaan niiden käytöstä, voit määrittää tämän internetselaimesi asetuksista, jos selaimen asetukset sen mahdollistavat.

Henkilötiedot - kerääminen, käyttö ja jakaminen
Jos sivustossa on mahdollista ottaa yhteyttä Vahva Minään (esimerkiksi ilmoittautua jäsentilaisuuteen tai ostaa jäsenmateriaalia), Vahva Minän voi olla tarpeen kysyä sinulta henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vahva Minä voi käyttää antamiasi tietoja pyyntöihisi vastaamiseen postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos tilaat tuotteen, pyydät palvelua tai lähetät tietoja sivustoon, Vahva Minä voi joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja pyytämään tilauksen tai pyynnön täyttämiseen tarvittavia lisätietoja. Vahva Minä pidättää oikeuden ottaa tuotteen tai palvelun tilaajaan yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, jotta se voi määrittää, kuinka tyytyväinen olet kyseiseen tuotteeseen tai palveluun.

Vahva Minä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lupaasi, paitsi sen ollessa välttämätöntä tilauksen käsittelyn kannalta sekä pyyntöihisi tai tiedusteluihisi vastaamiseen tai Vahva Minän, sen sivuston käyttäjien ja/tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden turvaamiseen.

Vahva Minällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää tällaisia tietoja Vahva Minän tietokannoissa ja lisäksi muita nykyisen tai edellisen sivustovierailusi tietoja kohtuullisen ajanjakson ajan, joka ei ylitä säädöksiä tai rajoituksia, kiistojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä ja Vahva Minän laillisten oikeuksien ja tämän lausunnon ehtojen täytäntöönpanoa varten.

 

Tietojen käsittelyn kuvaukset

1.Kuukausikirje

Kuukausikirjeen tilaaja antaa suostumuksensa kirjeen lähettämiseksi hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tilaaja antaa Vahva Minälle tätä tarkoitusta varten oman nimensä (tai nimimerkki) ja sähköpostiosoitteensa. Tilauksen voi tehdä suoraan Vahva Minän verkkosivuilta www.vahvamina.com, jolloin asiakkaan antamat tiedot tallentuvat suoraan  Wix.com –kotisivupalveluntarjoajan sovelluksessa Vahva Minän kirjautumistunnusten alla olevaan asiakasosoitteistoon. Mikäli asiakas tilaa kuukausikirjeen henkilökohtaisesti, kyseiset tiedot merkitään edellä mainittuun osoitteistoon Heidi Kotakosken tai Anna-Riina Zittingin toimesta. Messuilla tai muissa tapahtumissa paperille annetut tiedot kirjataan myös käsin kyseiseen osoitteistoon edellä mainittujen henkilöiden toimesta. Tämän kirjaamisen jälkeen alkuperäiset paperilla olevat yhteystiedot hävitetään tuhoamalla ne. Kuukausikirjettä varten annettuja yhteystietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 

Varmuuskopiot on tulostettuna paperille ja säilytetään kirjanpitomateriaalin yhteydessä tällä hetkellä Anna-Riina Zittingin kotona ja 1.9.2018 alkaen Vahva Minän toimistossa Vantaalla (Vuohikuja, 01480 Vantaa). Toinen varmuuskopio on sähköisessä muodossa OneDrive-pilvipalvelussa olevalla osoitelistalla.

 

Omat tiedot saa nähtäväksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@vahvamina.com ja lähetämme kuvakaappauksella pyytäjän tietonäkymän asiakasosoitteiston tiedoista.

 

Asiakkaan pyynnöstä tiedot poistetaan kokonaan Wix –sovelluksessa olevasta asiakasosoitteistosta. Tiedot poistetaan myös One Drive –pilvipalvelussa olevasta listasta ja paperinen varmuuskopio tuhotaan ja tulostetaan uusi, päivitetty lista, jossa asiakkaan tietoja ei enää ole näkyvissä.  

 

2.Sähköinen viesti Vahva Minän kotisivuilta www.vahvamina.com

Kotisivuilta lähetetty viesti saapuu sähköpostiosoitteeseen info@vahvamina.com. Kyseistä sähköpostia pääsevät lukemaan Heidi Kotakoski ja Anna-Riina Zitting. Viestissä näkyy asiakkaan siihen itse tallentamat yhteystiedot. Nämä tiedot jäävät näkyviin sähköpostipalvelimelle (zoho.com) sekä Wix –kotisivupalvelimella Vahva Minän sivustolla kirjautumisen takana olevaan inboxiin. Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista ja tällöin viestit deletoidaan pysyvästi.

3.Kursseille ja tapahtumiin ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuessa pyydetään nimi ja yhteystiedoiksi puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotiosoite. Puhelinnumero on tarpeellinen, jotta mahdolliset äkilliset muutokset, esim. kurssin peruuntuminen tai muu muutos saadaan nopeasti tiedoksi osallistujalle. Sähköpostiosoite pyydetään, jotta kurssiin mahdollisesti liittyvät lisätiedot, materiaalit, kurssitodistukset ja muu mahdollinen informaatio saadaan toimitettua osallistujalle. Kotiosoite on tietona vapaaehtoinen, mutta tarpeellinen, mikäli osallistuja haluaa paperisen laskun tai osallistumistodistuksen tai muun materiaalin kirjepostina.

Kursseille osallistuvien tiedot ovat käytettävissä kurssin järjestävällä taholla eli Vahva Minällä: Heidi Kotakoski ja Anna-Riina Zitting sekä muulla mahdollisella kouluttajalla. Tiedot ovat sähköisessä muodossa osallistujalistalla OneDrive –pilvipalvelussa sekä tulostettuna kirjanpitoon sekä annettuna kouluttajalle. Kouluttajalle osallistujalista toimitetaan sähköpostilla tai paperitulosteena. Kouluttajalla on velvollisuus hävittää tiedot kurssin päätyttyä tai viimeistään, kun kaikki materiaalit on toimitettu ja maksut hoidettu.

Yhteystiedot säilytetään kurssin ajan ja kunnes kaikki kurssiin liittyvä materiaali on toimitettu perille ja maksut hoidettu.

Mikäli osallistuja haluaa tilata Vahva Minän kuukausikirjeen, käsitellään hänen tietojaan kuten kohdassa 1. Kuukausikirje.

Muussa tapauksessa osallistujan tiedot poistetaan kaikista listauksista, paitsi kirjanpidosta. Mikäli asiakas vaatii tiedot poistettavaksi myös kirjanpidon liitteistä, korvataan asiakaan nimi ja muut tiedot merkinnällä ”Osallistuja, pyytänyt tietonsa poistettavaksi”. Kurssille osallistuvan asiakkaan antamia yhteystietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 

4. Verkkokauppa

Asiakas antaa Wix –kotisivupalvelimella olevassa Vahva Minän verkkokaupassa tilaus tilauksen yhteydessä pyydetyt tiedot eli nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sähköiseen lomakkeeseen.  Nämä tiedot tarvitaan tilauksen käsittelyä, maksamista ja toimittamista varten. Tilauksen toimittamisen jälkeen tiedot jäävät Wix –kotisivupalvelimelle olevaan verkkokauppasovellukseen Vahva Minän kirjautumistunnusten taakse ja poistetaan asiakkaan pyynnöstä kokonaan. Asiakkaan antamia yhteystietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

5. Ajanvaraus

Ajanvaraus sähköisesti: asiakas antaa nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Näin hänelle voidaan vahvistaa varattu aika ja palvelu sekä ilmoittaa mahdollisista muutoksista. Tiedot näkyvät Wix –kotisivupalvelimen sähköisessä ajanvaraussovelluksessa ja Valonpisaran varausten osalta myös siihen synkronoidussa Google Drive-kalenterissa. Asiakkaan pyynnöstä kaikki tiedot poistetaan palvelun tapahduttua ja maksujen tultua hoidetuksi.

Ajanvaraus henkilökohtaisesti: Asiakkaan tiedot merkitään Heidi Kotakosken tai Anna-Riina Zittingin manuaaliseen kalenteriin (nimi ja puhelinnumero, muut tiedot mikäli siitä yhdessä erikseen sovitaan). Tiedot voidaan siirtää nimen ja palvelun osalta kirjanpitoon, minkä asiakas voi kieltää ja tällöin tulo merkitään kirjanpitoon nimeämällä toteutunut palvelu ja ”Asiakas, ei halua tietojaan näkyville”.

 

6.Maksutapahtuma

Käteismaksusta kirjoitetussa kuitissa näkyy vain asiakkaan nimi. IZettlen maksupäätteellä maksettaessa kuitti toimitetaan asiakkaan valinnan mukaisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. Annetut tiedot jäävät maksupalvelun tarjoajan palvelimelle, mutta eivät ole Vahva Minän toimijoilla missään rekistereissä. IZettlen raportteihin tulostuu maksettu summa, palvelu ja maksajan nimi.

Tietojen luovuttaminen lain sitä edellyttäessä

Jos Vahva Minä pakotetaan lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeudellisen prosessin nojalla luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi oikeusistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, Vahva Minä yrittää ilmoittaa asiasta sinulle etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä. Valtuutat Vahva Minän täten luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi edellä Henkilötiedot-kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, kuten immateriaalioikeuksien loukkaamisen tutkimuksen tai muiden laittomien toimintojen tai sellaisten toimintojen yhteydessä, jotka voivat asettaa Vahva Minän oikeudelliseen vastuuseen.

Suojaus

Vahva Minä on panostanut taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää sivuston kautta Vahva Minälle lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen luvaton tai asiaton käyttö.

 

Muutokset lausuntoon

Vahva Minä voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa tai muuttaa, muokata tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Vahva Minä ilmoittaa tiedoksesi yllä tämän tietosuojalausunnon version voimaanastumispäivän. Jos Vahva Minä tekee tähän sivuston tietosuojalausuntoon muutoksia, jotka muuttavat Vahva Minälle tässä sivustossa luovuttamiesi henkilökohtaisten tunnistetietojen käsittelyä tai käyttöä konkreettisella ja haitallisella tavalla, Vahva Minä julkaisee ilmoituksen muutoksesta tässä sivustossa. 

Takaisin sivun yläosaan

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjät

Vahva Minä / T:mi Kotakoski Heidi, Y-tunnus 2009494-8

Metsälauhankatu 11, 08150 Lohja

Anna-Riina Zitting / T:mi Zitting Anna-Riina, Y-tunnus 1345035-0

Orapihlajanpolku 7 B 16, 01360 Vantaa

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Heidi Kotakoski

Puh. 040-8424421

Sähköposti: heidi@vahvamina.com

Anna-Riina Zitting

Puh. 045-237 0277

Sähköposti: anni@vahvamina.com

Rekisterin nimi

Vahva Minän asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Vahva Minän verkkokauppa käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

 

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

 

1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli ja henkilötunnus. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.

2) Mahdollisesti asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet, talouden taustatiedot ja muut asiakaskohtaiset lisätiedot. 

3) Mahdollinen suostumus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia.

4) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

5) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.

6) Mahdolliseen kanta-asiakasohjelmaan liittyvät tiedot asiakaskohtaiset tiedot: jäsenyystaso, ostokertymä, kerätyt, käytetyt ja käytettävissä olevat pisteet, asiakkaan erityistoiveet.

 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Tiedot toimitetaan pyynnöstä noin viikon, viimeistään kuuauden kuluessa pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen.

 

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vahva Minän käyttäjätunnusten käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot ovat vain nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Laitteet on suojattu virustorjuntaohjelmilla.

 

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Takaisin sivun yläosaan

 

OSTOEHDOT

 

Vahva Minän verkkokaupassa noudatetaan kuluttajansuojalakia.  Emme myöskään ainakaan tahallisesti toimi hyvien tapojen vastaisesti tai käytä sopimattomia keinoja markkinoinnissa tai kaupankäynnissä. Mikäli vahingossa näin toimisimme, olemme valmiit oikaisemaan toimintamme ja pyytämään anteeksi.

 

Tuotteita ja palveluita myydään täysi-ikäisille.

 

Tilauksesta toimitetaan vahvistus tilaajalle sähköpostilla mahdollisimman pian tilauksen jättämisen jälkeen, yleensä 1-3 arkipäivän kuluessa. Tässä yhteydessä tilaaja saa myös ohjeet kaupan peruuttamiseksi ja ennakkosuostumusvahvistuksen palvelun toimittamisesta eli pyynnön toimittaa palvelu ja siihen liittyvä materiaali ennen 14 päivän peruutusajan umpeutumista. Lain mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Mikäli palvelu on kuitenkin jo ennakkosuostumusvahvistukseen perustuen toimitettu, kuluttaja luopuu maksuttomasta palautusoikeudesta ja on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle koituneet kulut.

Ote kuluttajansuojalaista:

”16 § (30.12.2013/1211)
Peruuttamisoikeuden rajoitukset

Jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos:

1) palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tai suostumuksen johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa

Muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kotimyynnissä pyyntö on tehtävä pysyvällä tavalla.

Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on antanut siihen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa.”

Maksusuorituksen kirjauduttua palvelun toimittajan tilille lähetetään tilaajalle hänen tilaamansa ja maksamansa palvelu. Vastaanottamalla materiaalin tilaaja sitoutuu

 

Kuluttajansuojalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Takaisin sivun yläosaan

bottom of page