top of page

VAHVA MIES™  -kurssi

TILAA KUUKAUSIKIRJE, NIIN SAAT AINA HETI  TIEDON UUSISTA PÄIVÄMÄÄRISTÄ

Hei, mies!

 

Oletko kiinnostunut tutustumaan itseesi?

Entä tekemään jotain asian eteen?

Nyt heti?

Tervetuloa Vahvempi Mies™ -kurssille!

Viitteellinen viiden tapaamiskerran (6 kurssipäivää) ohjelma täällä

Miksi tällainen kurssi ja erikseen miehille?

Miehet ovat toistuvasti lähestyneet meitä ja pyytäneet heille omaa kurssia. Erityisesti tunnetaitoihin ja vuorovaikutukseen on kaivattu ohjausta. 
 
Otimme asiasta ensimmäisen kerran kopin vuosia sitten.  Runko ja sisältö syntyivät helposti. Sen jälkeen alkoi kyseenalaistaminen: miksi erillinen kurssi miehille, olisimmeko naisina oikeat henkilöt kurssia vetämään ja haluammeko ylipäätään lähteä liikkeelle sukupuolijaon kautta.
 
Olemme tämän prosessin myötä saaneet kasvaa yksilöinä ja kouluttajina sekä kohdata lukuisia omaa miehisyyttään ja minuuttaan pohtivia miehiä. Nyt olemme valmiita vastaamaan kysyntään ja tarjoamaan miehille oman kurssikokonaisuuden.
sivu 1.jpg
Vahva Minä Vahvempi Mies valmennus pilottikurssi Hyvinvointiopisto
Opiskelu kanssamme on itseohjautuvaa ja toimintakeskeistä
 • Ajatuksena on, että sinä itse olet pääroolissa omassa prosessissasi.
 • Sinä määrittelet missä asioissa haluat harjaantua lisää ja millaiseen suuntaan haluat itseäsi ja elämääsi viedä.
 • Meidän roolinamme on tarjota välineitä ja mahdollistaa itseesi tutustuminen ja valitsemaasi suuntaan kehittyminen.
 • Teemme paljon käytännönläheisiä harjoituksia

Tässä linkki mobiilisovelluksen lataamiseen. Voit myös skannata oheisen qr-koodin. Mobiilisovelluksessa voi ilmoittautua kursseille ja selata tarjontaa (välilehti Events).

qr hyvinvointiopisto vahva minä opisto m

Kurssi koostuu kuudesta päivästä

I 25.3.2023

II 22.4.2023

III 27. ja 28.5.2023

IV 18.6.2023

V 29.7.2023

Kurssin jälkeen

 • Syventävät päivät aina maaliskuussa ja syyskuussa

 • Mahdollisuus yksityistunteihin

 • Mahdollisuus jatkokurssiin samalla porukalla

Kurssi pidetään Valonpisaran tiloissa 

Kesto aina klo 11 – 18

Hinta 145 € / pv eli 6 x 145 = 870 €, laskutuksella. Kerralla maksettuna 850 € tai erillinen lasku ennen kutakin tapaamiskertaa

Hintaan kuuluvat kurssipäivät, "kotitehtävät", kirjallista materiaalia, muistiinpanovälineet sekä lämpimät juomat kurssipäivän aikana. 

Kurssille otetaan vain 6 hlöä, joten ilmoittautuminen kannattaa hoitaa ajoissa.

Näillä elementeillä pelataan

Vahva Minä Hyvinvointiopisto Itsetuntemus tietoisuustaidot tunnetaidot toimintataidot Vahvempi minä vahvempi mies valmennus pilottikurssi Heidi Kotakoski Anna-Riina Anni Zitting
Koulun symbolit(2).png
Koulun symbolit(2).png
Koulun symbolit(2).png
Koulun symbolit(2).png
Koulun symbolit(2).png

Kirjalliset tehtävät onnistuvat kaikilta kirjoitustaitoisilta. Niitä liittyy sekä kurssipäiviin, että itsenäiseen opiskeluun. Kirjoitat itsellesi jäsentääksesi ja todentaaksesi asioita, Toki niin halutessasi voimme tekstejäsi lukea ja antaa palautetta. Niitä on mahdollisuus myös ryhmässä jakaa, se on tietenkin täysin vapaavalintaista.

Tehtävät ovat selkeitä ja vastaukset aina oikeita, koska ne löytyvät sinusta itsestäsi.

Harjoitukset tehdään pääsääntöisesti yksin. Pareittain tai ryhmässä tehtäviä harjoituksia saattaa olla mukana. Otamme aina huomioon osallistujat ja heille parhaiten sopivat toimintatavat.

Luennot ovat tiiviitä ja niissä on paljon arjen läheisiä esimerkkejä, kokemuksellista tietoa ja mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Näissä "teoriaosuuksissa" ajatuksena on tarjoilla tietoisuus-, tunne- ja toimintataitojen tueksi tietoa, pohdinnan siemeniä ja uudenlaisia näkökulmia asioihin.

Kaikki sisältö perustuu tietoon ja itse koettuun. Silti niitä on lupa haastaa ja joka tapauksessa jokainen valitsee omat totuutensa.

Me emme laita tarjolle valmista mallia siitä, millainen sinun tai jonkun toisen tulisi olla. Sen voi määritellä vain jokainen itse. Parhaimmillasi olet omana itsenäsi. Tässä prosessissa tulet enemmän sinuksi, löydät enemmän sitä, millainen aidoimmillasi olet ja harjaannut näyttämään sitä muille.

Itsenäinen opiskelu tapahtuu lukemalla materiaaleja ja tekemällä niihin liittyviä harjoituksia. Osin kyse on täysin itse tehtävistä jutuista, osin niihin palataan kurssipäivinä. Pyynnöstä voimme käydä asioita yhdessä  läpi myös yksityisesti, sovittuna ajankohtana. Materiaalipaketit ovat varsin tiiviitä ja niitä on hyvä lueskella useampaan kertaan.

Ryhmässä sovitaan joka kerta kunkin kokoonpanon omat pelisäännöt. Jokainen osallistuu itselleen luontevalla tavalla. Ryhmän tehtävä on aina palvella jokaista siihen osallistuvaa.  Meidän vastuullamme on varmistaa ryhmässä turvallinen ja salliva ilmapiiri ja tarvittaessa ohjaamme osallistujia, jos vaikkapa joku ottaisi hyvin dominoivan roolin.

Kaikki ryhmässä jaettu on luottamuksellista. Meillä ohjaajina on pitkä kokemus ryhmätyöskentelystä erilaisissa toimintaympäristöissä. Yhdessä ajatteleminen mahdollistaa jokaiselle oivalluksia ja uusien näkökulmien saamista. Ryhmässä omat haasteet saavat tervettä perspektiiviä ja ymmärrys lisääntyy. 

Ohjelma

Lyhyt itsearviointi ja omat kasvutavoitteet

Tunne-, tietoisuus- ja toimintataidot

 •  termien avaaminen

 • tietoinen toiminta

 • vaikutus käytännön elämässä

 • Yksilöharjoitus

 • Yhteinen harjoitus

Rentoutusharjoitus

Omana itsenä oleminen

 • miksi kannattaa

 • miksi ei aina olla

 • Yksilöharjoitus

 • Yhteinen harjoitus

Vahva ihminen – mitä se on?

 • käydään yhdessä läpi ja määritellään

Vuorovaikutustaidot

 • viestinnän perusasiat

 • miksi kuunteleminen on olennaista

 • eri persoonallisuustyypit, erilaiset kommunikointityylit

 • Yksilöharjoitus

 • Yhteisharjoitus

 • omien kehityssuuntien kirjaaminen

Meditointiharjoitus

Omia pohdintoja itsenäisesti ja yhteisesti

Tunteet

 • mitä ne ovat ja miksi niitä on

 • kuinka kohdata tunteet

 • kuinka hyödyntää tunteet

 • tunneilmaisu

 • miten yhdistää tunteet ja toiminta

 • Yksilöharjoitus ja toimintasuunnitelmaa itselle

Ohjelma on viitteellinen ja muovautuu osallistujien mukaan

Tietoinen elämä, mitä se on

 • itsetuntemus

 • vastuu ja vapaus

 • oma sisin, sanat ja toiminta – kaikki linjassa?

 • Pariharjoitus/haastattelu

 • Yhteisharjoitus

 

Muutosteema

 • muutoksen ohjaaminen

 • epävarmuuden sietäminen

 • kontrolli

 • Yksilöharjoitus

 • Pareittain työskentely / sparraushetki

 • Yhteenveto yhdessä

 

Rohkeus

 • hahmotellaan koko porukalla mitä rohkeus tarkoittaa

 • miten rohkeus ilmenee käytännössä

 • miten rohkeutta voi vahvistaa

 

Elämänarvot

 • arvojen kartoitus

 • miten ilmenevät käytännössä

 • yhdessä työskentelyä ja yhteenveto

 • yksilölliset suunnitelmat

Ihanneminä

 • miten määrittyy

 • miten toteutuu

 • minä versus muut

 • yksilölliset suunnitelmat

 

Tunneilmaisu

 • mitä keinoja

 • mitä sudenkuoppia

 • eri persoonallisuustyyppejä

bottom of page